SATELLITE GATEWAY EQUIPMENT

卫星网关设备

技术特点:

     1. 支持动态带宽共享

     2. 多频段可选

     3. 支持多站组播

指标要求:

     上行速率:512Kbps-8Mbps/船下行速率:2Mbps-100Mbps

     网络结构:点到多点

     带宽配置:支持动态带宽分配,优先级管理

     海上工况:容忍±30°摆动

     规模:示范3个远端站,可拓展至100个以上

主要功能:

     支持双向宽带链路,并提供长延时回传的优化

     C、Ku与Ka频段可选

     提供本地业务接口

     根据气候,具有自适应传输能力

     具备CDN功能,提升带宽效率